CSR Adventure

Pod koniec sierpnia 2005 roku podjąłem próbę przejechania rowerem

najdłuższego szlaku na Kuli Ziemskiej, bez wsparcia z zewnątrz. Szlak ów
wiedzie przez najbardziej odludne obszary Australii Zachodniej, przecina trzy
pustynie i wspina się na setki piaszczystych wzgórz.   Pokonanie liczącej 2105
kilometrów trasy zajęło 33 dni.   Szczegóły wyprawy znajdziesz na tej stronie!

Ciekawa strona człowieka który przejechał samotnie rowerem niezwykły szlak a Afryce.

CSR Adventure jest ekspedycją wielowymiarową.   Jej główny cel to pokonanie rowerem pełnej długości
szlaku Canning Stock Route bez wsparcia z zewnątrz. Żadna z wcześniejszych prób nie zakończyła się dotąd
sukcesem. Ważniejsza od ustanawiania rekordów jest jednak sama perspektywa ponad miesięcznego pobytu
w warunkach całkowitego odosobnienia. Wyprawa postawi mnie sam na sam z wszystkimi moimi słabościami,
przewartościuje wszystko, co znane i bliskie, każe na nowo docenić najprostsze rzeczy, pozwoli przemyśleć sprawy zagubione w codziennym zgiełku.   Wierzę też, że może ona zmienić coś jeszcze.   Wspólnie z organizacją WaterAid
zbieramy fundusze,   które pomogą zapewnienić bezpieczną  wodę mieszkańcom najuboższych rejonów świata. Ten punkt misji wymaga Twojego udziału- podejmij wyzwanie!

Warto zajrzeć: www.wildworks.co.nz.