CSR Adventure

Pod koniec sierpnia 2005 roku podjąłem próbę przejechania rowerem najdłuższego szlaku na Kuli Ziemskiej, bez wsparcia z zewnątrz. Szlak ów wiedzie przez najbardziej odludne obszary... Read more